Χαλιά

Χειροποίητα Ziegler

Μοναδικά χειροποίητα Ziegler, σε υπέροχους συνδυασμούς σχεδίων και χρωμάτων!
Ιδιαίτερα χαλιά, που ταιριάζουν τόσο σε κλασσικούς και νεοκλασσικούς, όσο και σε μοντέρνους χώρους!
Τώρα και μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων, όλη η συλλογή μας στη μισή τιμή!

Ziegler 3544B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.47x3.13 Αρχική Τιμή:3.770€ Τιμή Προσφοράς:1.885€
Ziegler 3544B
Ziegler 3544A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.47x3.13 Αρχική Τιμή:3.770€ Τιμή Προσφοράς:1.885€
Ziegler 3544A
Ziegler 3537B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.00x2.45 Αρχική Τιμή:2.190€ Τιμή Προσφοράς:1.095€
Ziegler 3537B
Ziegler 3537A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.00x2.45 Αρχική Τιμή:2.190€ Τιμή Προσφοράς:1.095€
Ziegler 3537A
Ziegler 3536B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.01x2.51 Αρχική Τιμή:2.290€ Τιμή Προσφοράς:1.145€
Ziegler 3536B
Ziegler 3536A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.01x2.51 Αρχική Τιμή:2.290€ Τιμή Προσφοράς:1.145€
Ziegler 3536A
Ziegler 3533B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.00x2.96 Αρχική Τιμή:3.120€ Τιμή Προσφοράς:1.560€
Ziegler 3533B
Ziegler 3533A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.00x2.96 Αρχική Τιμή:3.120€ Τιμή Προσφοράς:1.560€
Ziegler 3533A
Ziegler 3532B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.18x2.99 Αρχική Τιμή:3.390€ Τιμή Προσφοράς:1.695€
Ziegler 3532B
Ziegler 3532A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.18x2.99 Αρχική Τιμή:3.390€ Τιμή Προσφοράς:1.695€
Ziegler 3532A
Ziegler 3531B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.01x3.05 Αρχική Τιμή:2.490€ Τιμή Προσφοράς:1.245€
Ziegler 3531B
Ziegler 3531A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.01x3.05 Αρχική Τιμή:2.490€ Τιμή Προσφοράς:1.245€
Ziegler 3531A
Ziegler 3530B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.14x2.98 Αρχική Τιμή:3.590€ Τιμή Προσφοράς:1.795€
Ziegler 3530B
Ziegler 3530A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.14x2.98 Αρχική Τιμή:3.590€ Τιμή Προσφοράς:1.795€
Ziegler 3530A
Ziegler 2821B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.85x2.67 Αρχική Τιμή:2.690€ Τιμή Προσφοράς:1.345€
Ziegler 2821B
Ziegler 2821A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.85x2.67 Αρχική Τιμή:2.690€ Τιμή Προσφοράς:1.345€
Ziegler 2821A
Ziegler 2754B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.99x2.96 Αρχική Τιμή:2.890€ Τιμή Προσφοράς:1.445€
Ziegler 2754B
Ziegler 2754A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.99x2.96 Αρχική Τιμή:2.890€ Τιμή Προσφοράς:1.445€
Ziegler 2754A
Ziegler 2753B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.79x2.41 Αρχική Τιμή:2.550€ Τιμή Προσφοράς:1.275€
Ziegler 2753B
Ziegler 2453A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.79x2.41 Αρχική Τιμή:2.550€ Τιμή Προσφοράς:1.275€
Ziegler 2453A
Ziegler 2751B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.71x2.40 Αρχική Τιμή:1.650€ Τιμή Προσφοράς:825€
Ziegler 2751B
Ziegler 2751A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.71x2.40 Αρχική Τιμή:1.650€ Τιμή Προσφοράς:825€
Ziegler 2751A
Ziegler 2748B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.72x2.45 Αρχική Τιμή:2.560€ Τιμή Προσφοράς:1.280€
Ziegler 2748B
Ziegler 2748A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.72x2.45 Αρχική Τιμή:2.560€ Τιμή Προσφοράς:1.280€
Ziegler 2748A
Ziegler 1795B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.75x2.67 Αρχική Τιμή:2.523€ Τιμή Προσφοράς:1.262€
Ziegler 1795B
Ziegler 1795A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.75x2.67 Αρχική Τιμή:2.523€ Τιμή Προσφοράς:1.262€
Ziegler 1795A
Ziegler 918B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.40x2.08 Αρχική Τιμή:1.310€ Τιμή Προσφοράς:655€
Ziegler 918B
Ziegler 918A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.40x2.08 Αρχική Τιμή:1.310€ Τιμή Προσφοράς:655€
Ziegler 918A
Ziegler 916B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.51x2.04 Αρχική Τιμή:1.633€ Τιμή Προσφοράς:817€
Ziegler 916B
Ziegler 916A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.51x2.04 Αρχική Τιμή:1.633€ Τιμή Προσφοράς:817€
Ziegler 916A
Ziegler 912B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.65x2.42 Αρχική Τιμή:2.116€ Τιμή Προσφοράς:1.058€
Ziegler 912B
Ziegler 912A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.65x2.42 Αρχική Τιμή:2.116€ Τιμή Προσφοράς:1.058€
Ziegler 912A
Ziegler 911B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.66x2.40 Αρχική Τιμή:2.112€ Τιμή Προσφοράς:1.056€
Ziegler 911B
Ziegler 911A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.66x2.40 Αρχική Τιμή:2.112€ Τιμή Προσφοράς:1.056€
Ziegler 911A
Ziegler 909B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.77x2.45 Αρχική Τιμή:1.951€ Τιμή Προσφοράς:976€
Ziegler 909B
Ziegler 909A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.77x2.45 Αρχική Τιμή:1.951€ Τιμή Προσφοράς:976€
Ziegler 909A
Ziegler 908B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.91x2.55 Αρχική Τιμή:2.338€ Τιμή Προσφοράς:1.169€
Ziegler 908B
Ziegler 908A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.91x2.55 Αρχική Τιμή:2.338€ Τιμή Προσφοράς:1.169€
Ziegler 908A
Ziegler 906B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.95x2.45 Αρχική Τιμή:2.532€ Τιμή Προσφοράς:1.266€
Ziegler 906B
Ziegler 906A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.95x2.45 Αρχική Τιμή:2.532€ Τιμή Προσφοράς:1.266€
Ziegler 906A
Ziegler 903B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.86x2.72 Αρχική Τιμή:2.884€ Τιμή Προσφοράς:1.442€
Ziegler 903B
Ziegler 903A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.86x2.72 Αρχική Τιμή:2.884€ Τιμή Προσφοράς:1.442€
Ziegler 903A
Ziegler 902B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.36x2.87 Αρχική Τιμή:3.190€ Τιμή Προσφοράς:1.595€
Ziegler 902B
Ziegler 902A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.36x2.87 Αρχική Τιμή:3.190€ Τιμή Προσφοράς:1.595€
Ziegler 902A
Ziegler 900B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.10x2.98 Αρχική Τιμή:3.317€ Τιμή Προσφοράς:1.660€
Ziegler 900B
Ziegler 900A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.10x2.98 Αρχική Τιμή:3.317€ Τιμή Προσφοράς:1.660€
Ziegler 900A
Ziegler 899B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.43x2.98 Αρχική Τιμή:3.840€ Τιμή Προσφοράς:1.920€
Ziegler 899B
Ziegler 899A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.43x2.98 Αρχική Τιμή:3.840€ Τιμή Προσφοράς:1.920€
Ziegler 899A
Ziegler 898B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.47x2.97 Αρχική Τιμή:3.300€ Τιμή Προσφοράς:1.650€
Ziegler 898B
Ziegler 898A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.47x2.97 Αρχική Τιμή:3.300€ Τιμή Προσφοράς:1.650€
Ziegler 898A
Ziegler 897B
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.42x2.85 Αρχική Τιμή:3.655€ Τιμή Προσφοράς:1.830€
Ziegler 897B
Ziegler 897A
Χαλιά - Χειροποίητα Ziegler
Τύπος: Χειροποίητο Ziegler Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.42x2.85 Αρχική Τιμή:3.655€ Τιμή Προσφοράς:1.830€
Ziegler 897A