Χαλιά

Χειροποίητα Κλασσικά

Μοναδικά χειροποίητα, αυθεντικά χαλιά Ανατολής. Η διαχρονική αισθητική και η απαράμιλλη τέχνη που τα χαρακτηρίζουν δεν γνωρίζουν εποχές.
Τώρα και μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων, όλη η συλλογή μας στη μισή τιμή!

Πακιστάν Διπλόκομβο 1036Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Πακιστάν Διπλόκομβο Σύνθεση:Μαλλί- Μετάξι Διάσταση:2.20x3.15 Αρχική Τιμή:3.850€ Τιμή Προσφοράς:1.925€
Πακιστάν Διπλόκομβο 1036Α
Πακιστάν Διπλόκομβο 1036Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Πακιστάν Διπλόκομβο Σύνθεση:Μαλλί- Μετάξι Διάσταση:2.20x3.15 Αρχική Τιμή:3.850€ Τιμή Προσφοράς:1.925€
Πακιστάν Διπλόκομβο 1036Β
Ναΐν Περσίας 1045Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσίας Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:0.88x1.35 Αρχική Τιμή:750€ Τιμή Προσφοράς:(-50%) 375€
Ναΐν Περσίας 1045Β
Ναΐν Περσίας 1045Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσίας Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:0.88x1.35 Αρχική Τιμή:750€ Τιμή Προσφοράς:375€
Ναΐν Περσίας 1045Α
Ναΐν Περσίας 1044Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσίας Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.57x2.60 Αρχική Τιμή:2.250€ Τιμή Προσφοράς:1.125€
Ναΐν Περσίας 1044Β
Ναΐν Περσίας 1044Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσίας Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.57x2.60 Αρχική Τιμή:2.250€ Τιμή Προσφοράς:1.125€
Ναΐν Περσίας 1044Α
Ναΐν Περσίας 1043Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσίας Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.55x2.58 Αρχική Τιμή:2.140€ Τιμή Προσφοράς:1.070€
Ναΐν Περσίας 1043Β
Ναΐν Περσίας 1043Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσίας Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.55x2.58 Αρχική Τιμή:2.140€ Τιμή Προσφοράς:1.070€
Ναΐν Περσίας 1043Α
Ναΐν Περσίας 893Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσίας Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.43x2.42 Αρχική Τιμή:1.900€ Τιμή Προσφοράς:950€
Ναΐν Περσίας 893Β
Ναίν Περσίας 893Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσίας Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.43x2.42 Αρχική Τιμή:1.900€ Τιμή Προσφοράς:950€
Ναίν Περσίας 893Α
Ναΐν Περσίας 892Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσίας Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:2.09x3.11 Αρχική Τιμή:3.100€ Τιμή Προσφοράς:1.550€
Ναΐν Περσίας 892Β
Ναΐν Περσίας 892Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσίας Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:2.09x3.11 Αρχική Τιμή:3.100€ Τιμή Προσφοράς:1.550€
Ναΐν Περσίας 892Α
Κίνας 1067Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Κίνας Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.13x3.10 Αρχική Τιμή:1.450€ Τιμή Προσφοράς:(-70%) 435€
Κίνας 1067Β
Κίνας 1067Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Κίνας Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:2.13x3.10 Αρχική Τιμή:1.450€ Τιμή Προσφοράς:(-70%) 435€
Κίνας 1067Α
Κίνας 1062Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Κίνας Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.85x2.72 Αρχική Τιμή:1.060€ Τιμή Προσφοράς:(-70%) 318€
Κίνας 1062Β
Κίνας 1061Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Κίνας Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.85x2.72 Αρχική Τιμή:1.060€ Τιμή Προσφοράς:(-70%) 318€
Κίνας 1061Α
Κίνας 1055Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Κίνας Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.81x2.73 Αρχική Τιμή:1.050€ Τιμή Προσφοράς:(-70%) 315€
Κίνας 1055Β
Κίνας 1055Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Κίνας Σύνθεση: 100% Μαλλί Διάσταση:1.81x2.73 Αρχική Τιμή:1.050€ Τιμή Προσφοράς:(-70%) 315€
Κίνας 1055Α
Κίναας 1031Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Κίνας Σύνθεση: 100% Μετάξι Διάσταση:0.62x0.94 Αρχική Τιμή:590€ Τιμή Προσφοράς:295€
Κίναας 1031Β
Κίνας 1031Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Κίνας Σύνθεση: 100% Μετάξι Διάσταση:0.62x0.94 Αρχική Τιμή:590€ Τιμή Προσφοράς:295€
Κίνας 1031Α
Κίνας 1030Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Κίνας Σύνθεση: 100% Μετάξι Διάσταση:0.62x1.22 Αρχική Τιμή:760€ Τιμή Προσφοράς:380€
Κίνας 1030Β
Κίνας 1030Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Κίνας Σύνθεση: 100% Μετάξι Διάσταση:0.62x1.22 Αρχική Τιμή:760€ Τιμή Προσφοράς:380€
Κίνας 1030Α
Κίνας 1029Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Κίνας Σύνθεση: 100% Μετάξι Διάσταση:1.23x1.85 Αρχική Τιμή:1.590€ Τιμή Προσφοράς:795€
Κίνας 1029Β
Κίνας 1029Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Κίνας Σύνθεση: 100% Μετάξι Διάσταση:1.23x1.85 Αρχική Τιμή:1.590€ Τιμή Προσφοράς:795€
Κίνας 1029Α
Κίνας 1028Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Κίνας Σύνθεση: 100% Μετάξι Διάσταση:1.23x1.83 Αρχική Τιμή:1.150€ Τιμή Προσφοράς:585€
Κίνας 1028Β
Κίνας 1028Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Κίνας Σύνθεση: 100% Μετάξι Διάσταση:1.23x1.83 Αρχική Τιμή:1.150€ Τιμή Προσφοράς:585€
Κίνας 1028Α
Περσικό 1042Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσικό Σύνθεση:100% Μαλλί Διάσταση:2.04x3.05 Αρχική Τιμή:3.300€ Τιμή Προσφοράς:1.650€
Περσικό 1042Β
Περσικό 1042Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσικό Σύνθεση:100% Μαλλί Διάσταση:2.04x3.05 Αρχική Τιμή:3.300€ Τιμή Προσφοράς:1.650€
Περσικό 1042Α
Περσικό Μεταξωτό 1034Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσικό Σύνθεση:100% Μετάξι Διάσταση:1.52x2.13 Αρχική Τιμή:1.450€ Τιμή Προσφοράς:725€
Περσικό Μεταξωτό 1034Β
Περσικό Μεταξωτό 1034Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσικό Σύνθεση:100% Μετάξι Διάσταση:1.52x2.13 Αρχική Τιμή:1.450€ Τιμή Προσφοράς:725€
Περσικό Μεταξωτό 1034Α
Περσικό Μεταξωτό 1033Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσικό Σύνθεση:100% Μετάξι Διάσταση:1.22x1.90 Αρχική Τιμή:1.720€ Τιμή Προσφοράς:860€
Περσικό Μεταξωτό 1033Β
Περσικό Μεταξωτό 1033Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσικό Σύνθεση:100% Μετάξι Διάσταση:1.22x1.90 Αρχική Τιμή:1.720€ Τιμή Προσφοράς:860€
Περσικό Μεταξωτό 1033Α
Περσικό Μεταξωτό 1032Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσικό Σύνθεση:100% Μετάξι Διάσταση:1.24x1.93 Αρχική Τιμή:1.750€ Τιμή Προσφοράς:875€
Περσικό Μεταξωτό 1032Β
Περσικό Μεταξωτό 1032Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσικό Σύνθεση:100% Μετάξι Διάσταση:1.24x1.93 Αρχική Τιμή:1.750€ Τιμή Προσφοράς:875€
Περσικό Μεταξωτό 1032Α
Μασιμίλιαν Πακιστάν 1027Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Μασιμίλιαν Πακιστάν Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.59x2.53 Αρχική Τιμή:2.450€ Τιμή Προσφοράς:1.225€
Μασιμίλιαν Πακιστάν 1027Β
Μασιμίλιαν Πακιστάν 1027Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Μασιμίλιαν Πακιστάν Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.59x2.53 Αρχική Τιμή:2.450€ Τιμή Προσφοράς:1.225€
Μασιμίλιαν Πακιστάν 1027Α
Μασιμίλιαν Πακιστάν 1025Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Μασιμίλιαν Πακιστάν Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.59x2.54 Αρχική Τιμή:2.650€ Τιμή Προσφοράς:1.325€
Μασιμίλιαν Πακιστάν 1025Β
Μασιμίλιαν Πακιστάν 1025Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Μασιμίλιαν Πακιστάν Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.59x2.54 Αρχική Τιμή:2.650€ Τιμή Προσφοράς:1.325€
Μασιμίλιαν Πακιστάν 1025Α
Περσικό 1023Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσικό Σύνθεση:100% Μαλλί Διάσταση:1.51x2.29 Αρχική Τιμή:1.100€ Τιμή Προσφοράς:550€
Περσικό 1023Β
Περσικό 1023Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσικό Σύνθεση:100% Μαλλί Διάσταση:1.51x2.29 Αρχική Τιμή:1.100€ Τιμή Προσφοράς:550€
Περσικό 1023Α
Περσικό 1022Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσικό Σύνθεση:100% Μαλλί Διάσταση:1.49x2.45 Αρχική Τιμή:1.170€ Τιμή Προσφοράς:585€
Περσικό 1022Β
Περσικό 1022Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσικό Σύνθεση:100% Μαλλί Διάσταση:1.49x2.45 Αρχική Τιμή:1.170€ Τιμή Προσφοράς:585€
Περσικό 1022Α
Περσικό 1021Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσικό Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.24x1.87 Αρχική Τιμή:1.650€ Τιμή Προσφοράς:825€
Περσικό 1021Β
Περσικό 1021Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Περσικό Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.24x1.87 Αρχική Τιμή:1.650€ Τιμή Προσφοράς:825€
Περσικό 1021Α
Πακιστάν 854Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Πακιστάν Σύνθεση:100% Μαλλί Διάσταση:1.36x1.96 Αρχική Τιμή:1.700€ Τιμή Προσφοράς:850€
Πακιστάν 854Β
Πακιστάν 854Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Πακιστάν Σύνθεση:100% Μαλλί Διάσταση:1.36x1.96 Αρχική Τιμή:1.700€ Τιμή Προσφοράς:850€
Πακιστάν 854Α
Πακιστάν 934Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Πακιστάν Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.24x1.85 Αρχική Τιμή:860€ Τιμή Προσφοράς:430€
Πακιστάν 934Β
Πακιστάν 934Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Πακιστάν Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.24x1.85 Αρχική Τιμή:860€ Τιμή Προσφοράς:430€
Πακιστάν 934Α
Πακιστάν 862Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Πακιστάν Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.23x1.85 Αρχική Τιμή:870€ Τιμή Προσφοράς:435€
Πακιστάν 862Β
Πακιστάν 862Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Πακιστάν Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.23x1.85 Αρχική Τιμή:870€ Τιμή Προσφοράς:435€
Πακιστάν 862Α
Πακιστάν 861Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Πακιστάν Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.23x1.83 Αρχική Τιμή:870€ Τιμή Προσφοράς:435€
Πακιστάν 861Β
Πακιστάν 861Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Πακιστάν Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.23x1.83 Αρχική Τιμή:870€ Τιμή Προσφοράς:435€
Πακιστάν 861Α
Πακιστάν 860Β
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Πακιστάν Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.23x1.89 Αρχική Τιμή:860€ Τιμή Προσφοράς:430€
Πακιστάν 860Β
Πακιστάν 860Α
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Πακιστάν Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.23x1.89 Αρχική Τιμή:860€ Τιμή Προσφοράς:430€
Πακιστάν 860Α
Πακιστάν 834B
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Πακιστάν Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.89x2.84 Αρχική Τιμή:1.890€ Τιμή Προσφοράς:945€
Πακιστάν 834B
Πακιστάν 834A
Χαλιά - Χειροποίητα Κλασσικά
Τύπος: Χειροποίητο Πακιστάν Σύνθεση:Μαλλί-Μετάξι Διάσταση:1.89x2.84 Αρχική Τιμή:1.890€ Τιμή Προσφοράς:945€
Πακιστάν 834A